Skip to main content
Loading...

Ürün Geliştirme

  • Yeni ürün sentezi
  • Mevcut ürünlerin iyileştirilmesi
  • Üretim faaliyetleri danışmanlık hizmeti
  • Proje geliştirme hizmeti

Test hizmetleri

  • Infrared Analizi (Bruker ALPHA-P FT-IR Spectrometer)
  • Reoloji Analizi (TA Instruments Discovery HR-2 Hibrid DMA)
  • Mekanik testler (SHIMADZU AGS-X 10kN)

AR-GE Hizmetleri

  • Ar-Ge departmanı yönetimi/kurulumu danışmanlık hizmeti
  • Ar-Ge personeli eğitim hizmeti
  • Proje fizibilite hizmetleri