Skip to main content
Loading...

Sektöründe rekabetçi konumlarını sürdürmek isteyen firmaların tasarladıkları yenilikçi Ar-Ge projeleri zaman, maliyet ve sürdürülebilirliğin korunması gibi kriterler doğrultusunda yönetimsel açıdan doğru analiz edilmelidir. Yalnış kriterler üzerine oturtulmuş değerlendirmeler Ar-Ge departmanının genel işleyişini bozmakla beraber, yönetimsel zaafların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Evoco Polimer’in temel motivasyonu tam olarak bu sorunları ortadan kaldırmak ve projelerinizde sizlere çözüm ortağı olmaktır.

Evoco polimer, projelerinizi çekirdekten üretim sürecine kadar yürütebildiği gibi, firmanızın Ar-Ge departmanı ile ortak çalışmalar yürütebilmekte ve/veya projeleriniz için çok katılımcılı bir konsorsiyum oluşturabilmektedir. Yenilikçi projelerinizin tasarımı, var olan projelerinizin geliştirilmesi ve üretim safhalarının iyileştirilmesi konularında çalışmalarınızı sahiplenmektedir. Evoco Polimer bu faaliyetleri ile sahiplendiği tüm projeleri, tarafınızdan kolaylıkla performans takibinin yapılabileceği hizmet paketlerine dönüştürmektedir. Evoco Polimer’in sağladığı bu hizmetler ile firmanız, Evoco'nun polimer sahasındaki geniş deneyiminden faydalanmakla sınırlı kalmayıp aynı zamanda mevcut Ar-Ge projelerinizin tüm süreçlerinin takibini kolaylıkla yapabilecektir. Firmanıza dış kaynaklı Ar-Ge hizmeti sunan Evoco Polimer, konusunda uzman ekibiyle projelerinizin zaman ve maliyet etkin olarak tamamlanmasını sağlayacaktır.

Evoco Polimer, geliştirdiği yenilikçi ve sürdürülebilir projeler ile Ar-Ge departmanlarının performansını arttıracak bir işbirlikçi olabildiği gibi, mevcut yapısı içerisinde Ar-Ge faaliyeti yürütmesi bakımından uygulanabilir/elverişli olmayan şirketlere projelerini outsource edebilecekleri bir iş ortağı misyonunu da üstlenmektedir.

Evoco Polimer, firmaların polimer tasarım, sentez ve üretim aşamalarını kapsayan Ar-Ge çalışmalarını outsource edebildikleri bir firma olarak farklı kullanım alanlarına uygun yenilikçi, kaliteli ve çevreye duyarlı polimer ve kompozit ürünler tasarlayan ve geliştiren bağımsız bir Ar-Ge kuruluşudur.

Ürün tasarımından üretim sürecine kadar müşteri ihtiyaçları doğrultusunda çözümler sunan Evoco Polimer, polimer, poliüretan, poliester ve reçine ürünlerinin geliştirilmesi ve üretim süreçlerinin iyileştirilmesi çalışmalarını yürütmektedir.